PDS.BG – PROJECTS DATABASE SYSTEM
ИНТЕГРИРАНА БАЗА ДАННИ ЗА АКТУАЛНИТЕ
СГРАДНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ
И КОМПАНИИТЕ СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Последна актуализация

21 септември 2017, 17:19

Последна актуализация


Проекти

Профили на актуалните сградни и инфраструктурни проекти и компаниите свързани с тяхСградни проекти

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, София

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, Кърджали

Сгради / Индустриални и логистични,

Сгради / Образователни, Благоевград

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, с. Бистрица

Сгради / Образователни, Поморие

Сгради / Със специално предназначение, София

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, София

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, София

Инфраструктурни проекти

Инфраструктура / Енергийна електропреносна инфраструктура, Бургас

Инфраструктура / Енергийна електропреносна инфраструктура,

Инфраструктура / Енергийна електропреносна инфраструктура, Девня

Инфраструктура / Транспортна пътна инфраструктура, с. Загражден

Инфраструктура / Интегриран градски транспорт, Стара Загора

Инфраструктура / Транспортна ЖП инфраструктура, с. Реброво

Инфраструктура / Енергийна електропреносна инфраструктура, с. Ковачево

Инфраструктура / Транспортна ЖП инфраструктура, София

Инфраструктура / Транспортна ЖП инфраструктура, с. Мокоцево

Планове за достъп

Пакет Сгради
Изберете
Пакет Инфраструктура
Изберете
Пакет MAX
Изберете
1 месеца 1лв/мес (с ДДС) Общо: 1 лв. (с ДДС)