PDS.BG – PROJECTS DATABASE SYSTEM
ИНТЕГРИРАНА БАЗА ДАННИ ЗА АКТУАЛНИТЕ
СГРАДНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ
И КОМПАНИИТЕ СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Последна актуализация

28 април 2017, 17:56

Последна актуализация


Проекти

Профили на актуалните сградни и инфраструктурни проекти и компаниите свързани с тяхСградни проекти

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, София

Сгради / Индустриални и логистични

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, София

Сгради / Културни, Кюстендил

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, София

Сгради / Търговски, Велико Търново

Сгради / Офис и корпоративни, София

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, София

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, София

Инфраструктурни проекти

Инфраструктура / Метро, София

Инфраструктура / Градска среда

Инфраструктура / Транспортна ЖП инфраструктура

Инфраструктура / Екологична водна инфраструктура,

Инфраструктура / Транспортна ЖП инфраструктура, Стара Загора

Инфраструктура / Транспортна пътна инфраструктура, Чирпан

Инфраструктура / Транспортна пътна инфраструктура, Русе

Инфраструктура / Екологична инфраструктура за третиране на отпадъци, Шумен

Инфраструктура / Интегриран градски транспорт, София

Планове за достъп

Пакет Сгради
Изберете
Пакет Инфраструктура
Изберете
Пакет MAX
Изберете
1 месеца 1лв/мес (с ДДС) Общо: 1 лв. (с ДДС)