PDS.BG – PROJECTS DATABASE SYSTEM
ИНТЕГРИРАНА БАЗА ДАННИ ЗА АКТУАЛНИТЕ
СГРАДНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ
И КОМПАНИИТЕ СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Последна актуализация

22 февруари 2017, 23:03

Последна актуализация


Проекти

Профили на актуалните сградни и инфраструктурни проекти и компаниите свързани с тяхСградни проекти

Сгради / Индустриални и логистични, с. Кривина

Сгради / Индустриални и логистични, Бургас

Сгради / Офис и корпоративни, София

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, Пловдив

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, Пловдив

Сгради / Офис и корпоративни, София

Сгради / Жилищни сгради и комплекси,

Сгради / Индустриални и логистични, Пловдив

Сгради / Мултифункционални, Варна

Инфраструктурни проекти

Инфраструктура / Метро, София

Инфраструктура / Екологична водна инфраструктура

Инфраструктура / Екологична водна инфраструктура

Инфраструктура / Градска среда,

Инфраструктура / Транспортна пътна инфраструктура, София

Инфраструктура / Градска среда, София

Инфраструктура / Транспортна пристанищна инфраструктура, Русе

Инфраструктура / Транспортна пътна инфраструктура, Бургас

Инфраструктура / Екологична инфраструктура за третиране на отпадъци

Планове за достъп

Пакет Сгради
Изберете
Пакет Инфраструктура
Изберете
Пакет MAX
Изберете
1 месеца 1лв/мес (с ДДС) Общо: 1 лв. (с ДДС)