PDS.BG – PROJECTS DATABASE SYSTEM
ИНТЕГРИРАНА БАЗА ДАННИ ЗА АКТУАЛНИТЕ
СГРАДНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ
И КОМПАНИИТЕ СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Последна актуализация

20 април 2018, 17:44

Последна актуализация


Проекти

Профили на актуалните сградни и инфраструктурни проекти и компаниите свързани с тяхСградни проекти

Сгради / Културни, Несебър

Сгради / Офис и корпоративни, Варна

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, Варна

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, Пловдив

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, Стара Загора

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, София

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, София

Сгради / Мултифункционални, София

Сгради / Спортни съоръжения,

Инфраструктурни проекти

Инфраструктура / Екологична инфраструктура за третиране на отпадъци

Инфраструктура / Екологична водна инфраструктура, Пловдив

Инфраструктура / Екологична инфраструктура за третиране на отпадъци,

Инфраструктура / Екологична инфраструктура за третиране на отпадъци, Велинград

Инфраструктура / Транспортна ЖП инфраструктура, с. Волуяк

Инфраструктура / Енергийна електропреносна инфраструктура, Карлово

Инфраструктура / Екологична инфраструктура за третиране на отпадъци, Търговище

Инфраструктура / Градска среда, Ботевград

Инфраструктура / Транспортна пътна инфраструктура, с. Калотина

Планове за достъп

Пакет Сгради
Изберете
Пакет Инфраструктура
Изберете
Пакет MAX
Изберете
1 месеца 1лв/мес (с ДДС) Общо: 1 лв. (с ДДС)