PDS.BG – PROJECTS DATABASE SYSTEM
ИНТЕГРИРАНА БАЗА ДАННИ ЗА АКТУАЛНИТЕ
СГРАДНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ
И КОМПАНИИТЕ СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Последна актуализация

17 август 2018, 15:32

Последна актуализация


Проекти

Профили на актуалните сградни и инфраструктурни проекти и компаниите свързани с тяхСградни проекти

Сгради / Мултифункционални, София

Сгради / Спортни съоръжения, Варна

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, София

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, Варна

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, Варна

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, Варна

Сгради / Културни, Пловдив

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, Пловдив

Сгради / Индустриални и логистични,

Инфраструктурни проекти

Инфраструктура / Екологична инфраструктура за третиране на отпадъци

Инфраструктура / Екологична водна инфраструктура, Пловдив

Инфраструктура / Транспортна пътна инфраструктура

Инфраструктура / Транспортна пътна инфраструктура, с. Войводиново

Инфраструктура / Транспортна ЖП инфраструктура,

Инфраструктура / Градска среда, Пловдив

Инфраструктура / Градска среда, София

Инфраструктура / Градска среда, Несебър

Инфраструктура / Екологична водна инфраструктура

Планове за достъп

Пакет Сгради
Изберете
Пакет Инфраструктура
Изберете
Пакет MAX
Изберете
1 месеца 1лв/мес (с ДДС) Общо: 1 лв. (с ДДС)