PDS.BG – PROJECTS DATABASE SYSTEM
ИНТЕГРИРАНА БАЗА ДАННИ ЗА АКТУАЛНИТЕ
СГРАДНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ
И КОМПАНИИТЕ СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Последна актуализация

21 юни 2018, 14:12

Последна актуализация


Проекти

Профили на актуалните сградни и инфраструктурни проекти и компаниите свързани с тяхСградни проекти

Сгради / Хотели и ваканционни комплекси,

Сгради / Културни

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, Пловдив

Сгради / Хотели и ваканционни комплекси, Слънчев Бряг

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, Пловдив

Сгради / Спортни съоръжения, Кърджали

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, Варна

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, с. Владая

Сгради / Със специално предназначение

Инфраструктурни проекти

Инфраструктура / Транспортна пристанищна инфраструктура, Девня

Инфраструктура / Градска среда

Инфраструктура / Екологична водна инфраструктура

Инфраструктура / Градска среда, Бургас

Инфраструктура / Транспортна пътна инфраструктура

Инфраструктура / Екологична инфраструктура за третиране на отпадъци, с. Мездрея

Инфраструктура / Екологична инфраструктура за третиране на отпадъци

Инфраструктура / Транспортна пристанищна инфраструктура

Инфраструктура / Транспортна пътна инфраструктура

Планове за достъп

Пакет Сгради
Изберете
Пакет Инфраструктура
Изберете
Пакет MAX
Изберете
1 месеца 1лв/мес (с ДДС) Общо: 1 лв. (с ДДС)