PDS.BG – PROJECTS DATABASE SYSTEM
ИНТЕГРИРАНА БАЗА ДАННИ ЗА АКТУАЛНИТЕ
СГРАДНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ
И КОМПАНИИТЕ СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Последна актуализация

27 март 2017, 19:13

Последна актуализация


Проекти

Профили на актуалните сградни и инфраструктурни проекти и компаниите свързани с тяхСградни проекти

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, Бургас

Сгради / Офис и корпоративни, София

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, Бургас

Сгради / Със специално предназначение, София

Сгради / Хотели и ваканционни комплекси, Бургас

Сгради / Мултифункционални, Бургас

Сгради / Търговски, Бургас

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, Бургас

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, Бургас

Инфраструктурни проекти

Инфраструктура / Транспортна пристанищна инфраструктура, Бургас

Инфраструктура / Градска среда, Троян

Инфраструктура / Градска среда, Бургас

Инфраструктура / Транспортна ЖП инфраструктура,

Инфраструктура / Транспортна пристанищна инфраструктура, Бургас

Инфраструктура / Екологична инфраструктура за третиране на отпадъци, с. Мездрея

Инфраструктура / Градска среда, Бургас

Инфраструктура / Екологична водна инфраструктура, Пирдоп

Инфраструктура / Градска среда, Бургас

Планове за достъп

Пакет Сгради
Изберете
Пакет Инфраструктура
Изберете
Пакет MAX
Изберете
1 месеца 1лв/мес (с ДДС) Общо: 1 лв. (с ДДС)