PDS.BG – PROJECTS DATABASE SYSTEM
ИНТЕГРИРАНА БАЗА ДАННИ ЗА АКТУАЛНИТЕ
СГРАДНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ
И КОМПАНИИТЕ СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Последна актуализация

16 юли 2019, 15:06

Последна актуализация


Проекти

Профили на актуалните сградни и инфраструктурни проекти и компаниите свързани с тяхСградни проекти

Сгради / Културни, София

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, София

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, София

Сгради / Със специално предназначение, Пловдив

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, София

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, София

Сгради / Болници, София

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, София

Сгради / Образователни, Пловдив

Инфраструктурни проекти

Инфраструктура / Транспортна пътна инфраструктура

Инфраструктура / Транспортна пътна инфраструктура,

Инфраструктура / Транспортна ЖП инфраструктура, Пловдив

Инфраструктура / Транспортна пристанищна инфраструктура, Несебър

Инфраструктура / Метро, София

Инфраструктура / Градска среда, Козлодуй

Инфраструктура / Градска среда, Бургас

Инфраструктура / Градска среда, Ловеч

Инфраструктура / Енергийна газова инфраструктура

Планове за достъп

Пакет Сгради
Изберете
Пакет Инфраструктура
Изберете
Пакет MAX
Изберете
1 месеца 1лв/мес (с ДДС) Общо: 1 лв. (с ДДС)