PDS.BG – PROJECTS DATABASE SYSTEM
ИНТЕГРИРАНА БАЗА ДАННИ ЗА АКТУАЛНИТЕ
СГРАДНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ
И КОМПАНИИТЕ СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Последна актуализация

15 октомври 2018, 16:26

Последна актуализация


Проекти

Профили на актуалните сградни и инфраструктурни проекти и компаниите свързани с тях



Сградни проекти

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, София

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, Пловдив

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, София

Сгради / Жилищни сгради и комплекси,

Сгради / Жилищни сгради и комплекси,

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, с. Иваняне

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, София

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, Пловдив

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, София

Инфраструктурни проекти

Инфраструктура / Метро, София

Инфраструктура / Транспортна пристанищна инфраструктура

Инфраструктура / Интегриран градски транспорт, Бургас

Инфраструктура / Градска среда, София

Инфраструктура / Екологична инфраструктура за третиране на отпадъци

Инфраструктура / Транспортна пристанищна инфраструктура, Бургас

Инфраструктура / Транспортна пътна инфраструктура, Русе

Инфраструктура / Градска среда

Инфраструктура / Градска среда, Плевен

Планове за достъп

Пакет Сгради
Изберете
Пакет Инфраструктура
Изберете
Пакет MAX
Изберете
1 месеца 1лв/мес (с ДДС) Общо: 1 лв. (с ДДС)