PDS.BG – PROJECTS DATABASE SYSTEM
ИНТЕГРИРАНА БАЗА ДАННИ ЗА АКТУАЛНИТЕ
СГРАДНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ
И КОМПАНИИТЕ СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Последна актуализация

24 ноември 2017, 17:24

Последна актуализация


Проекти

Профили на актуалните сградни и инфраструктурни проекти и компаниите свързани с тяхСградни проекти

Сгради / Индустриални и логистични, София

Сгради / Индустриални и логистични

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, София

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, Бургас

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, Бургас

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, Варна

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, София

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, Пловдив

Сгради / Търговски, Пловдив

Инфраструктурни проекти

Инфраструктура / Транспортна пристанищна инфраструктура, Видин

Инфраструктура / Транспортна пристанищна инфраструктура, Варна

Инфраструктура / Екологична водна инфраструктура, Ямбол

Инфраструктура / Енергийна електропреносна инфраструктура, Благоевград

Инфраструктура / Екологична инфраструктура за третиране на отпадъци,

Инфраструктура / Транспортна пътна инфраструктура, с. Широка лъка

Инфраструктура / Екологична инфраструктура за третиране на отпадъци, Дряново

Инфраструктура / Транспортна пътна инфраструктура, с. Равда

Инфраструктура / Екологична инфраструктура за третиране на отпадъци, Омуртаг

Планове за достъп

Пакет Сгради
Изберете
Пакет Инфраструктура
Изберете
Пакет MAX
Изберете
1 месеца 1лв/мес (с ДДС) Общо: 1 лв. (с ДДС)