PDS.BG – PROJECTS DATABASE SYSTEM
ИНТЕГРИРАНА БАЗА ДАННИ ЗА АКТУАЛНИТЕ
СГРАДНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ
И КОМПАНИИТЕ СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Последна актуализация

21 май 2018, 16:40

Последна актуализация


Проекти

Профили на актуалните сградни и инфраструктурни проекти и компаниите свързани с тяхСградни проекти

Сгради / Търговски, София

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, София

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, София

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, София

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, Варна

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, София

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, София

Сгради / Жилищни сгради и комплекси, София

Сгради / Образователни, Дулово

Инфраструктурни проекти

Инфраструктура / Интегриран градски транспорт, Добрич

Инфраструктура / Транспортна пътна инфраструктура, Добрич

Инфраструктура / Градска среда

Инфраструктура / Градска среда, Шумен

Инфраструктура / Екологична водна инфраструктура

Инфраструктура / Транспортна пристанищна инфраструктура, Бургас

Инфраструктура / Екологична инфраструктура за третиране на отпадъци, Ботевград

Инфраструктура / Екологична инфраструктура за третиране на отпадъци

Инфраструктура / Екологична водна инфраструктура, Пловдив

Планове за достъп

Пакет Сгради
Изберете
Пакет Инфраструктура
Изберете
Пакет MAX
Изберете
1 месеца 1лв/мес (с ДДС) Общо: 1 лв. (с ДДС)