PDS.BG - Projects Database System | Интегрирана база данни за актуалните сградни и инфраструктурни проекти в България и компаниите свързани с тях


Запознайте се с основните функционалности на PDS.BG|Projects Database System чрез виртуалната разходка тук.

PDS - Projects Database System

 1. Сградни проекти

  Профили на актуалните публични и частни сградни проекти на различни етапи на реализация с информация за РЗП, стойност, срокове, инвеститор, проектанти, изпълнители, доставчици и др. Калкулация на РЗП.

 2. Търсене / филтриране

  Направете своето търсене чрез гъвкав модел с възможност за филтриране по тип, етап, стойност, срокове, обем, локация, контрагент или ключова дума. Вижте резултатите в табличен изглед или геолокализирани на карта.

 3. Компании

  Профили на активните компании с контрагенти и информация за проектите, в които участват. Вижте кои са най-активните инвеститори, проектанти, строителни компании, доставцичи, консултанти и др.

 4. Reporting

  Получавайте ежедневни (PDS Daily), ежеседмични (PDS Weekly) и/или ежемесечни (PDS Monthly) бюлетини с нововъведените проекти в системата. Въведете свои филтри относно информация за какъв тип проекти да получавате.

 5. Инфраструктурни проекти

  Профили на актуалните публични и частни инфраструктурни проекти на различни етапи на реализация с информация за обеми, срокове, възложители/бенефициенти, проектанти, изпълнители, доставчици и др.

 6. Lists

  Създаване на списъци по критерии на потребителя.

Ежедневна актуализация на информацията за проектите

Направете своето търсене чрез гъвкав модел с възможност за филтриране по тип, етап, стойност, срокове, обем, локация, контрагент или ключова дума. Вижте резултатите в табличен изглед, геолокализирани на карта или в галерия със снимки.


 1. Търсене / филтриране

  Филтрирайте вашето търсене по тип, етап, стойност, срокове, обем, локация, контрагент или ключова дума свързана с проекта.

 2. Изберете изглед

  галерия, таблица или карта

 3. Форматирайте таблицата

  изберете видимите полета, така че да отговарят на вашите информационни нужди.

 4. Резултати

  Вижте резултатите в различни изгледи – табличен вид, на карта с геолокирани проекти или под формата на галерия.

 5. Запазете търсенето

  и заявете известяване по мейл при въвеждане на нов проект, отговарящ на заложените филтри.

Сградни проекти

Профили на актуалните публични и частни сградни проекти (жилищни, офис, търговски, индустриални, многофункционални, болници, училища, спортни съоръжения и др.) на различни етапи от своята реализация (проект, в строеж, завършен) с информация за РЗП, стойност, срокове, инвеститор, проектанти, изпълнители, доставчици и други компании.


 1. Галерия със снимки на проекта

 2. Компаниите свързани с проекта

  Инвеститор, изпълнители, проектанти, доставчици, консултанти и др.

 3. Точна локация на проекта

  Както и приложения – скици, планове и др.

 4. Най-важната информация изнесена още в началото на профила

  (тип на проекта, етап, срокове на изпълнение, стойности, РЗП и др.)

Инфраструктурни проекти

Профили на актуалните публични и частни инфраструктурни проекти (пътища, железници, ВиК, ПОСВ, градска среда, пристанища, интермодални терминали) на различни етапи от своята реализация (проект, в строеж, завършен) с информация за обеми, срокове, възложители/бенефициенти, проектанти, изпълнители, доставчици и други компании.


 1. Галерия със снимки на проекта

 2. Компаниите свързани с проекта

  Инвеститор, изпълнители, проектанти, доставчици, консултанти и др.

 3. Точна локация на проекта

  Както и приложения – скици, планове и др.

 4. Най-важната информация изнесена още в началото на профила

  (тип на проекта, етап, срокове на изпълнение, стойности, обем, дължина и др.)

 5. Профили на инфраструктурните проекти,

  попадащи в обхвата на оперативните програми в периода 2007-2013 и 2014-2020 (ОПОС, ОПРР, ОПТ и др.)

Компании


Вижте профилите на активните компании с контакти и информация за тях, и реализираните им пректи


 • Информация за компанията - дейност и контакти

 • Вижте проектите, в които компанията участва

Как работи?

Как работи

Изберете своя абномантен план за Сгради (Достъп до профили на актуалните публични и частни сградни проекти и компаниите свързани с тях.), Инфраструктура (Достъп до профили на актуалните публични и частни инфраструктурни проекти и компаниите свързани с тях.) или Макс (Пълен достъп до профилите на актуалните сградни и инфраструктурни проекти и работа със системата). Регистрирайте се и ще получите пълен достъп до избрания от Вас пакет, използвайки всички възможности на системата!